Vi har gennemgået din hjemmeside på 22 forskellige punkter, og her i rapporten kan du se resultatet af de forskellige analyser.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis vi skal hjælpe dig med at rette fejlene.