Overskrifter fortæller dine besøgende og søgemaskinerne hvad dit indhold handler om. Hvis de ikke ser korrekt struktureret vil søgemaskinerne ikke indeksere dit indhold som du har tænkt det, og din kvalitet og størrelse af trafik bliver dermed ringere.

Dine overskrifter er ikke korrekt definerede!

Anbefalinger

Sørg for at overskrifter er veldefineret på hele hjemmesiden. 

Klik her for at se vores tilbud på korrekt optimerede overskrifter!