Den 25. Maj 2018 trådte EU’s nye databeskyttelse i kraft, bedre kendt som GDPR. Du skal dokumentere hver en dataindsamling du foretager dig (Hvis du eksempelvist har Google Analytics, er det en dataindsamling), og du må ikke indsamle noget, før brugeren har givet sin accept. Reglerne bliver strammere og bøderne meget store, jo flere overtrædelser du har, og jo mere personfølsomme dine dataindsamlinger er.

Din side har overtrådt GDPR lovgivningen, og du risikerer bøder over 100.000 kroner, pr. overtrædelse!

Vi anbefaler

Sørg for at din side overholder lovgivningen… fordi:

 

Klik her for at få vores tilbud på en side der overholder GDPR lovgivningen!